Dan Millman o svých knihách

Někteří čtenáři se mě ptají  „Kterou knihu byste obzvláště doporučil?“, „Kterou mám začít?“ nebo “V jakém pořadí bych měl vaše knihy číst?“. Každá z mých knih poskytuje různý a nový pohled na přístup pokojného bojovníka k moudrému a dobrému životu. Každá z nich představuje dílek skládanky na cestě osobního a duchovního rozvoje. Vložil jsem srdce a duši do každé z nich. Když mi někdo řekne, že četl např. Cestu pokojného bojovníka už šestkrát, chtěl bych mu odpovědět „Raději si prosím přečtěte různých šest knih, každou z nich jednou“. Nicméně následující čtyři knihy považuji za jádro svého učení:

  • Living on Purpose (Tvůj život má cíl)
  • The Life You Were Born to Live (Život, který musíte žít)
  • Everyday Enlightenment (Každodenní osvícení)
  • The Laws of Spirit (Zákony Ducha)

Pevně doufám, že můj komentář vám pomůže při rozhodování, kterou z mých knih si přečíst. Pořadí není důležité – ale doufám, že se časem rozhodnete přečíst všechny. Nemyslete si prosím, že když jste přečetli jednu nebo dvě, jako byste přečetli všechny. Za každou zákrutou čeká něco nového… Rád bych, aby vám následující informace pomohly lépe se zorientovat v mých knihách.

 

WAY OF THE PEACEFUL WARRIOR (Cesta pokojného bojovníka) 

je románem, založeným na pravdivém příběhu, obsahující i vymyšlené pasáže. Pro nové vydání jsem učinil asi 300 úprav - revize a vysvětlení - a přidal nový doslov, který popisuje historii knihy - její raný život, smrt a znovuzrození. Napsal jsem ji, abych čtenáře inspiroval, pozvedl je a připomněl jim, jaké velké možnosti život přináší - ale není to praktický průvodce životem. Ve smyslu takových průvodců jsem napsal řadu nesmyšlených knih.

SACRED JOURNEY OF THE PEACEFUL WARRIOR (Návrat pokojného bojovníka)

Můj další román není pokračováním, druhým dílem mé první knihy. Nezačíná, kde první končí (nenechte se tím zmást). Spíše se odehrává uprostřed mé první knihy (když mne Sokrates posílá na cesty). Dobrý způsob, jak číst tyto knihy, je začít s Cestou pokojného bojovníka a číst až do části, kdy Sokrates posílá Dana na cestu kolem, potom přečíst Návrat pokojného bojovníka, a pak pokračovat v první knize. Takto dávají obě knihy největší smysl. Návrat pokojného bojovníka je fiktivním příběhem. Ve skutečnosti jsem neopustil svou ženu a dceru na mnoho měsíců a let, abych „našel sám sebe“. Navštívil jsem Havaj a cestoval po světě, ale byl jsem pryč méně než tři měsíce. Po vydání těchto dvou knih mi mnoho lidí psalo s otázkou „Vaše knihy mne velmi inspirovaly, ale jak je možné přenést některé myšlenky do každodenního života?“. Abych odpověděl na tyto otázky, začal jsem psát řadu nesmyšlených děl, z nichž první byly NO ORDINARY MOMENTS (Nevšední okamžiky), ve kterých jsem co nejjasněji shrnul vše, o co jsem se v té době mohl podělit. Potom přišly dvě knihy pro děti: SECRET OF THE PEACEFUL WARRIOR (Tajemství pokojného bojovníka)QUEST FOR THE CRYSTAL CASTLE (Hledání křišťálového zámku).  Již dříve jsem četl rukopisy těchto knih spolužákům svých (tehdy mladých) dcer, abych získal zpětnou vazbu před konečnou verzí. Myslím, že se mi podařilo vytvořit nádherný dárek pro děti ve věku 4 až 10 let, které znovu a znovu chtějí tyto příběh číst (anebo slyšet). 

THE LIFE YOU WERE BORN TO LIVE (Život, který musíte žít)

V roce 1984 jsem se učil u neobyčejného člověka nezvykle přesnou metodu, která překonala vše, co jsem do té doby viděl. Udělal jsem si pouze 20 stran poznámek, než jsem začal s tímto systémem pracovat prostřednictvím "vytýčení zákonů ducha".  Po deseti letech práce s tímto materiálem se mi značně rozšířilo intuitivní vidění. Začal jsem tuto metodu vyučovat psychoterapeuty i jiné odborníky a nakonec napsal tuto knihu. Čtenáře, kteří se nevyznají v numerologii nebo mají zdravý skepticismus ohledně toho, jak číslice z data narození mohou poskytnout platné, spolehlivé a přesné informace o smyslu života, chci vyzvat, aby si přečetli stranu 4. Ta ukazuje, jak si najít svou cestu životem - jednu ze 37 možných pro lidi narozené ve dvacátém století. Potom si přečtěte text týkající se vaší specifické cesty. Možná budete překvapeni. Napsal jsem tuto knihu, abychom my všichni měli prostor pro soucit (se sebou i s jinými) a abychom uskutečnili kvantový skok v sebepoznávání. Nejdůležitější částí knihy je oddíl věnovaný duchovním zákonům - zákonům, které pomáhají překonávat nástrahy, které čekají na každého z nás na naší životní cestě.

THE LAWS OF SPIRIT (Zákony Ducha)

Tento příběh transformace představuje podobnosti o vědmě bez věku, kterou jsem potkal v horách nedaleko svého domova. Ona mě tam učila (za použití přírodních sil) dvanácti zákonům, které mění život. Čtenáři se seznamují s jednotlivými zákony během naší cesty po horách. Tato menší kniha možná není tak známá jako ostatní, ale mnozí čtenáři ji považují za jednu ze svých nejoblíbenějších.

EVERYDAY ENLIGHTENMENT : The Twelve Gateways to Personal Growth (Každodenní osvícení: Dvanáct bran k osobnímu růstu)

Tato kniha poskytuje nejkomplexnější popis „cesty pokojného bojovníka“, situovaný okolo 12 obecných výzev každodenního života. V určitém smyslu se jedná o cestovní mapu naším životem. Pokud chápeme život jako školu, ukazuje tato kniha 12 kurzů, kterými musíme projít, abychom složili závěrečnou zkoušku. Definuje novým způsobem smysl úspěchu, osvícení a duchovna. Jsem přesvědčen, že tato kniha je předurčena k tomu stát se klasikou na poli osobního a duchovního růstu.

BODY MIND MASTERY (MISTROVSTVÍ TĚLA A DUCHA)

Můj úspěch ve sportu a v životě má neobyčejnou historii. Dosáhl jsem jej jako vrcholový gymnasta díky létům tréninku, během práce jako trenér na Stanfordské universitě a jako profesor na Oberlin College. V originálním rukopise Cesty pokojného bojovníka mi do celkového konceptu nezapadaly dvě kapitoly. Vyčlenil jsem a rychle se rozrostly na mou první vydanou knihu"Whole Body Fitness." Později byla vydána pod názvem "The Warrior Athlete" a potom znovu pod novým názvem "The Inner Athlete".  Body Mind Mastery je čtvrtou, konečnou a revidovanou verzí. Pro mnoho čtenářů se jedná o jednu z nejlepších knih svého druhu, napsanou pro každého, kdo se zabývá fyzickým cvičením a tréninkem-včetně atletů, sportovců obecně, cvičitelů bojových umění, tanečníků, hudebníků, herců, zpěváků atd. Kniha mluví o tom, že bychom neměli zasvětit svůj život tréninku, ale naopak věnovat trénink životu.

LIVING ON PURPOSE - Straight Answers to Life's Tough Questions (Tvůj život má cíl - Přímé odpovědi na složité otázky života)

Jedná se pravděpodobně o knihu, která je z pohledu čtenáře nejjednodušší. Strukturovaná okolo 25 „pravidel domu“ obsahuje provokativní odpovědi na často kladené otázky o životě. Bez ohledu na to, jaké máte životní přesvědčení či víru, nabízí neotřelé pohledy na to, jak žít dobře. Tato kniha je mému srdci obzvláště blízká, protože mi dala možnost odpovědět na velmi důležitá témata a uplatnit univerzální moudrost na každodenní problémy a dilemata. Tvůj život má cíl je pravděpodobně mou poslední non-fiction knihou a představuje i posun v mých vyučovacích metodách. Najdete v ní veselé i poučné příběhy, citace a podobenství, které všechny jsou schopny zasáhnout přímo vaše srdce. Moje odpovědi nevycházejí ani tak ze mě, jako spíše přicházejí mým prostřednictvím. Já ovšem nepromlouvám s netělesnými bojovníky, mudrci z páté dimenze, neklábosím s Bohem, ani nezapisuji to, co mi diktují průvodci z hvězd. Mám jen dar slova, otevřené srdce a intuitivně chápu pravidla Domu. Jak praví přísloví: „Kde dlí láska, není žádných tajemství“.

THE JOURNEYS OF SOCRATES (Sokrates)

Věnoval jsem čtyři roky svého života k sepsání Sokratova osudu, abych konečně odpověděl na mnohé otázky, které jsem dostával: odkud přišel, zda byl ženatý a měl děti, jak se stal bojovníkem a jak nalezl moudrost a mír. Rozhodl jsem se čelit výzvě napsat román, který bude mít hloubku, charakter a srdce, a myslím, že se mi to povedlo. Tato kniha je zcela odlišná od Cesty pokojného bojovníka - ani jsem neměl v úmyslu kopírovat svou první knihu. Obsahuje méně didaktického učení, ale má mnohem hlubší příběh. Doufám, že moji čtenáři budou souhlasit.

WISDOM OF THE PEACEFUL WARRIOR (Moudrost pokojného bojovníka)

Od uvedení filmu Pokojný bojovník s Nickem Noltem v roce 2006 mi lidé položili mnoho naléhavých otázek, týkajících se učení pokojného bojovníka. Cítil jsem potřebu objasnit a více rozvinout Sokratovo učení s odstupem 25 let od vydání první knihy. Objevíte zde nové postřehy a vhledy, praktickou moudrost a poznání, které může uplatnit ve svém životě každý z nás. Kniha Moudrost pokojného bojovníka promlouvá ke všem dobrodružným duším toužícím hlouběji porozumět životu a jeho záhadám. Odhalí vám, jak se může pokojné srdce snoubit s duchem bojovníka.

THE FOUR PURPOSES OF LIFE: Finding Meaning and Direction in a Changing World (Čtyři pilíře smyslu života: Hledání smyslu a směru v měnícím se světě)

Jedná se o jednu z nejkomplexnějších knih, kterou jsem zatím napsal. Pro mnohé z nás je život skládačkou s chybějícími díly. Plánujeme, a pak své plány měníme; zvolíme si cestu, a vydáme se jinou; to vše ve snaze najít toho pravého partnera a tu pravou profesi. Doufáme, že jsme se rozhodli správně, a že naše rozhodnutí nás dovedou k cíli. V určitém okamžiku si ale položíme onu zásadní otázku: Jaký je smysl mého života?